Eira - Zdroje

Zdroje - co

Evidence prostorových prvků (areály, budovy, místnosti, vybavení, liniové prvky).

Evidence zdrojů (stroje, zařízení, lidské zdroje...).

Evidence pracovišť, dislokace pracovníků (budova-místnost-pracoviště-pracovníci).

Evidence lesních porostů. Možnost importu lesního hospodářského plánu.

Grafická, interaktivní prezentace prvků (v mapě, 2D výkresu nebo 3D modelu) bez nutnosti speciálního SW.

Propojení s dokumenty, aktivitami, kontakty či místy na mapě. Např. evidence nájemních smluv u bytové jednotky.

Plánování využití zdrojů a sledování skutečného využití.

Řízení opakujících se revizních a servisních požadavků na zařízeních.

Prostorový a technický pasport budov. BIM (Building Information Model).

Podpora výměnného formátu IFC (Industry Foundation Classes) pro import dat.

Snadné přizpůsobení a rozšíření o další atributy a prvky.

Entity jsou uživatelům přístupné podle předem nastavených pravidel.

Vyzkoušejte demo