Eira - Aktivity

Aktivity - kdy

Aktivity umožňují jednotným způsobem propojit ostatní entity systému s časovou osou a přidělit odpovědou osobu.

Aktivity lze využít k evidenci úkolů, řízení zakázek, plánování výroby, ohlašování a řešení poruch a k mnoha dalším účelům.

K dispozici je několik workflow. Od jednoduchého pro evidování úkolů až po speciální pro incident management.

Workflow spolu s nastavením pozic tvoří jasná pravidla. Např. zákazník může ohlásit poruchu, dispečer přijmout a předat technikovi, technik zahájit řešení atd.

Aktivity je možné rozdělit na více dílčích činností. Činnosti mohu mít vlastní termíny a vlastní řešitele.

Aktivity lze plánovat přidělením termínu zahájení a termínu splnění. Termíny lze zobrazit v týdenním a měsíčním kalendáři.

Vedoucí pracovník může sledovat stav a procenta dokončení zadaných činností.

Činnosti lze řetězit do procesů, kde následující činnost lze zahájit až po dokončení předchozí.

Pro každou činnost je možné nastavit kriteria splnění. Např. je vyžadováno připojit dokument se smlouvou.

Šablony umožňují pro často se opakující procesy sestavit sekvence činností s podmínkami splnění a návaznostmi.

Systém umožňuje vykazovat a sledovat čas odpracovaný na jednotlivých aktivitách a činnostech.

Automatické přidělování zdrojů pomáhá plánovat využití kapacit. Přiděluje činnostem volné řešitele podle kvalifikace.

Aktivity a činnosti umožňují evidovat plánované a skutečné náklady, plánované a skutečné využití lidí. Lze např. sledovat ziskovost zakázek.

Systém umožňuje přístup nezaregistrovaných uživatelů. Lze vytvořit např. portál pro ohlašování poruch.

Možnost automatického nastavování termínů podle parametrů SLA smlouvy. Každý zákazník může mít vlastní sadu parametrů.

Propracovaný systém upozornění umožňuje zasílat řešitelům upozornění o blížícím se termínu.

Vyzkoušejte demo