Eira

EIRA pomáhá řešit problémy

Dává řád velkému množství dokumentů a souborů

Eira je ideální úložiště pro všechny firemní dokumenty a soubory, které jsou navíc doplněny o popisné údaje, poznámky a další užitečné informace.

Práce s dokumenty má jasná pravidla - kdo má přístup, kdo schvaluje, kdo přidává. Vždy je jasné, která verze dokumentu je ta správná.

Eira zajišťuje snadný přístup k dokumentům přes webový prohlížeč bez ohledu na to, zda jste v kanceláři, doma nebo na cestách.

Už nemusíte přemýšlet, do jakého adresáře co dát. Prostě jen vytvoříte nový dokument a připojíte k zakázce, k osobě, k majetku nebo do mapy.

Pomáhá plánovat práci, alokovat lidi i spravovat majetek

Eira eviduje zdroje interní i externí - majetek, vybavení, techniku i lidi - které propojuje s procesy a dokumenty.

Sleduje využití zdrojů v návaznosti na obchodní případy nebo jiné pracovní aktivity.

Poradí si i se správou rozsáhlých areálů a jejich vybavení.

Podporuje řízení firemních procesů

Informace potřebné pro rozhodování jsou v Eira propojené na jednom konkrétním místě a v jediném systému.

Díky přesunutí komunikace z emailů a chatů k řešenému problému nebo obchodnímu případu budete vždy vědět, co vedlo k vašemu rozhodnutí.

Šablony pracovních procesů sjednocují a usnadňují řízení.

Minimalizuje náklady a stará se o Vaše data

Řešení Eira nabízíme firmám jako službu. Nemusíte pořizovat vlastní hardware ani software - stačí internetové připojení a webový prohlížeč.

Vaše data jsou v bezpečí datového centra, zajištěny proti ztrátě, odcizení, ale také proti hromadnému stažení a odnesení vlastními zaměstnanci.

Za zlomek ceny získáte stabilní řešení, postavené na technologiích velkých enterprise systémů s dostupností 24h denně 7 dní v týdnu.

Zálohu vašich dat můžete dostávat pravidelně na zvoleném médiu (služba za příplatek).

6 modulů EIRA

Kontakty - kdo

Databáze interních a externích firemních kontaktů na jednom místě umožňuje jejich efektivní správu včetně sledování vztahů s nimi.

Kategorie kontaktů s různou úrovní přístupu pro bezpečnost dat, kdy každý má přístup k té, kterou pro práci potřebuje; k určitým kontaktům mají přístup jenom vybraní manažeři.

Ověřování ekonomických subjektů a vztahů mezi nimi díky propojení s jejich rejstříkem ARES

Více

Zdroje - co

Sledování zdrojů dává odpovědi na otázky, kdo je alokován na jakou činnost a ve kterých termínech, jak je využit majetek a kým.

Evidence zdrojů (lidí, majetku, techniky, nemovitostí)

Přehled o majetku a vybavení v areálech, budovách i místnostech

Vizualizace nemovitostí ve 2D výkresech nebo 3D modelech a jejich geolokace v mapách

Více

Dokumenty - jak

Jednoduché vkládání dokumentů a jejich sdružování do praktických multidokumentů funguje jako analogie složek reálného světa (i jednoduchá smlouva může mít svůj dodatek nebo poznámkový aparát).

Práva k dokumentům lze nastavit podle vlastních firemní hierarchie a aktualizovat je podle potřeb, kdo který typ dokumentů může vkládat, a kdo je může upravit a kdo schválit.

Řízený tok dokumentů, verzování a schvalování zajišťuje, že víte, která varianta je platná, kdo ji kdy schválil a v jaké podobě.

Více

Aktivity - kdy

Plánování prací a kapacit se děje v souladu s dostupnými zdroji s návazností na vykazování činností.

Systém automatických upozornění funguje jako prevence časových zpoždění.

Šablony činností pro hladkou návaznost všech potřebných kroků

Plánovat lze i pravidelné činnosti.

Více

Mapy - kde

Navázání majetku do konkrétního místa vám umožní dělat lepší rozhodnutí o jejich správě i údržbě.

Propojení s aktivitami ukáže, jak připravit jejich správný časový plán.

S využitím veřejných mapových služeb (např. Katastru nemovitostí ČR) získáváte pokaždé ověřenou a aktuální informaci.

Více

????

Co ještě potřebujete evidovat?Doplníme zdarma...

Ceník Demo